Round Zingiber

lorem ipsum dolor sit
lorem ipsum dolor sit
lorem ipsum dolor sit
lorem ipsum dolor sit
lorem ipsum dolor sit
lorem ipsum dolor sit
lorem ipsum dolor sit
Name & Recipe Dimensions Box Type Units x Box Kg.
Round Zingiber 45 cm  Full  15 u 20 Kg
1 Ginger pink, 4 Ginger red, 2 Maraca, 3 Psitacorum, 5 Cordyline, 2 Cordyline Tip, 3 Pandanus, 4 Areca palm